Ophelia

Blog Categories

Showing posts in category: כללי
הסיפור שמאחורי הנוירופידבק

הסיפור שמאחורי הנוירופידבק

הנוירופידבק, שהופיע לראשונה בסוף המאה הקודמת, זוכה להכרה מחודשית בעשור האחרון. החל מיישומו התרפי בתחום רווחת הנפש, שימושו מתפתח בהתמדה כדי להתאימו לצרכים הפסיכולוגיים והפיזיים של המטופלים לאורך שלבי החיים השונים. כיצד נולד הנוירופידבק? לשם איזו מטרה הוא הומצא? על מנת... Read more

Pin It on Pinterest